От овес / Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от № 1006; зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смляни.

  • - - - 1104121000 80: На зърна, сплескани
  • - - - 1104129000 80: На люспи