От рода на овцете / Живи животни от рода на овцете или козите.

  • - - 0104101000 80: Расови за разплод
  • - - 0104103000 10: Други
  • - - - 0104103000 80: Агнета (на възраст до 1 година)
  • - - - 0104108000 80: Други