Огледала за обратно виждане за превозни средства.

  • - - 7009100030 80: Слоесто стъкло със способност за механично затъмняване чрез регулиране на ъгъла на падане, включващо: -|или невключващо слой от хром, -|лепяща лента за устойчивост на счупване или стопилково лепило и -|отделящо се защитно фолио на предната повърхност и защитна хартия върху задната повърхност, от вида, използван за вътрешни огледала за обратно виждане в превозни средства
  • - - 7009100040 80: Електрохроматично само-затъмняващо се огледало за обратно виждане, състоящо се от: -|стойка за огледало -|пластмасов корпус -|интегрална схема предназначено за употреба при производството на моторни превозни средства от глава 87
  • - - 7009100050 80: Незавършено електрохромирано огледало с автоматично затъмняване за огледала за обратно виждане за автомобили: -|дори оборудвано с пластмасова подложка, -|дори оборудвано с нагревателен елемент, -|дори оборудвано с Blind Spot Module (BSM) дисплей
  • - - 7009100090 80: Други