Огледала за обратно виждане за превозни средства.

Čeština 3 Deutsch 27 English 5 Français 1 Magyar 8

  • - - 7009100030 80: Слоесто стъкло със способност за механично затъмняване чрез регулиране на ъгъла на падане, включващо: - или невключващо слой от хром, - лепяща лента за устойчивост на счупване или стопилково лепило и - отделящо се защитно фолио на предната повърхност и защитна хартия върху задната повърхност, от вида, използван за вътрешни огледала за обратно виждане в превозни средства
  • - - 7009100040 80: Електрохроматично само-затъмняващо се огледало за обратно виждане, състоящо се от: - стойка за огледало - пластмасов корпус - интегрална схема предназначено за употреба при производството на моторни превозни средства от глава 87
  • - - 7009100050 80: Незавършено електрохромирано огледало с автоматично затъмняване за огледала за обратно виждане за автомобили: - дори оборудвано с пластмасова подложка, - дори оборудвано с нагревателен елемент, - дори оборудвано с Blind Spot Module (BSM) дисплей
  • - - 7009100090 80: Други