Други / Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, монтирани, за инструменти или апарати, различни от същите тези артикули, от оптически необработено стъкло.

Čeština 1 Dansk 1 Deutsch 6 English 1 Français 7 Polski 1

  • - - - 9002190010 80: Инфрачервен обектив със задвижвано от двигател фокусиране, - използващ дължина на вълната 3 μm или повече, но не повече от 5 μm, - предоставящ ясно изображение от 50 m до безкрайност, - със стойности на зрителното поле от 3° x 2,25° и 9° x 6,75 °, - с тегло не повече от 230 g, - с дължина не повече от 88 mm, - с диаметър не повече от 46 mm, - невлияещ се от топлинни смущения, предназначен за използване при производството на термовизионни камери, инфрачервени бинокли, прицелни приспособления за оръжия
  • - - - 9002190020 80: Инфрачервено оптично изделие, състоящо се от: - леща, изработена от монокристален силиций, с диаметър 84 mm (± 0,1 mm) и - леща, изработена от монокристален германий, с диаметър 62 mm (± 0,05 mm), сглобено върху фрезована основа от алуминиева сплав и от вида, използван в термовизионните камери
  • - - - 9002190030 80: Инфрачервено оптично изделие, състоящо се от: - силициева леща с диаметър 29 mm (± 0,05 mm) и - леща, изработена от монокристален калциев флуорид, с диаметър 26 mm (± 0,05 mm), сглобено върху фрезована основа от алуминиева сплав и от вида, използван в термовизионните камери
  • - - - 9002190040 80: Инфрачервено оптично изделие  - силициева леща с диаметър 62 mm (± 0,05 mm), - монтирано върху фрезована основа от алуминиева сплав от вида, използван в термовизионните камери
  • - - - 9002190050 80: Инфрачервено оптично изделие, състоящо се от: - германиева леща с диаметър 11 mm (± 0.05 mm), - леща, изработена от монокристален калциев флуорид, с диаметър 14 mm (± 0,05 mm), и - силициева леща с диаметър 17 mm (± 0,05 mm), сглобено върху фрезована основа от алуминиева сплав и от вида, използван в термовизионните камери
  • - - - 9002190060 80: Инфрачервено оптично изделие - със силициева леща с диаметър 26 mm (± 0,1 mm), - монтирано върху фрезована основа от алуминиева сплав, от вида, използван в термовизионните камери
  • - - - 9002190070 80: Инфрачервено оптично изделие, състоящо се от: - германиева леща с диаметър 19 mm (± 0,05 mm), - леща, изработена от монокристален калциев флуорид, с диаметър 18 mm (± 0,05 mm), - германиева леща с диаметър 20,6 mm (± 0,05 mm), сглобено върху фрезована основа от алуминиева сплав и от вида, използван в термовизионните камери
  • - - - 9002190090 80: Други