Други / Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, монтирани, за инструменти или апарати, различни от същите тези артикули, от оптически необработено стъкло.

  • - - - 9002190010 80: Инфрачервен обектив със задвижвано от двигател фокусиране, -|използващ дължина на вълната 3|μm или повече, но не повече от 5|μm, -|предоставящ ясно изображение от 50|m до безкрайност, -|със стойности на зрителното поле от|3° x 2,25° и 9° x 6,75|°, -|с тегло не повече от 230|g, -|с дължина не повече от 88|mm, -|с диаметър не повече от 46|mm, -|невлияещ се от топлинни смущения, предназначен за използване при производството на термовизионни камери, инфрачервени бинокли, прицелни приспособления за оръжия
  • - - - 9002190020 80: Инфрачервено оптично изделие, състоящо се от: -|леща, изработена от монокристален силиций, с диаметър 84|mm (± 0,1|mm) и -|леща, изработена от монокристален германий, с диаметър 62|mm (± 0,05|mm), сглобено върху фрезована основа от алуминиева сплав и от вида, използван в термовизионните камери
  • - - - 9002190030 80: Инфрачервено оптично изделие, състоящо се от: -|силициева леща с диаметър 29|mm (± 0,05|mm) и -|леща, изработена от монокристален калциев флуорид, с диаметър 26|mm (± 0,05|mm), сглобено върху фрезована основа от алуминиева сплав и от вида, използван в термовизионните камери
  • - - - 9002190040 80: Инфрачервено оптично изделие| -|силициева леща с диаметър 62|mm|(± 0,05|mm), -|монтирано върху фрезована основа от алуминиева сплав от вида, използван в термовизионните камери
  • - - - 9002190050 80: Инфрачервено оптично изделие, състоящо се от: -|германиева леща с диаметър 11|mm (± 0.05|mm), -|леща, изработена от монокристален калциев флуорид, с диаметър 14|mm (± 0,05|mm), и -|силициева леща с диаметър 17|mm (± 0,05|mm), сглобено върху фрезована основа от алуминиева сплав и от вида, използван в термовизионните камери
  • - - - 9002190060 80: Инфрачервено оптично изделие -|със силициева леща с диаметър 26|mm (± 0,1|mm), -|монтирано върху фрезована основа от алуминиева сплав, от вида, използван в термовизионните камери
  • - - - 9002190070 80: Инфрачервено оптично изделие, състоящо се от: -|германиева леща с диаметър 19|mm (± 0,05|mm), -|леща, изработена от монокристален калциев флуорид, с диаметър 18|mm (± 0,05|mm), -|германиева леща с диаметър 20,6|mm (± 0,05|mm), сглобено върху фрезована основа от алуминиева сплав и от вида, използван в термовизионните камери
  • - - - 9002190090 80: Други