Други / Други огнеупорни керамични изделия (например реторти, тигели, муфели, форсунги, запушалки, стойки, чашки, тръби, защитни обвивки, пръчки), различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст.

Čeština 1 Deutsch 1 Français 1

  • - - - 6903909020 80: Силициево карбидни тръби и подложки за реактори, от видовете използвани за оборудване на дифузионни и окислителни пещи за производство на полупроводникови материали
  • - - - 6903909090 80: Други