С октаново число (RON), по-малко от 98.

  • - - - - - - - - - 2710125111 10: Смеси с бензин със съдържание на етилов алкохол над 10 % (v/v)
  • - - - - - - - - - - 2710125111 80: за използване като гориво
  • - - - - - - - - - - 2710125119 80: за използване за други цели
  • - - - - - - - - - 2710125190 80: Други