С октаново число (RON) 95 или повече, но по-малко от 98.

Deutsch 1

  • - - - - - - - - - 2710124511 10: Смеси с бензин със съдържание на етилов алкохол над 10 % (v/v)
  • - - - - - - - - - - 2710124511 80: за използване като гориво
  • - - - - - - - - - - 2710124519 80: за използване за други цели
  • - - - - - - - - - 2710124590 80: Други