От оловен кристал / Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от № 7010 или 7018.

  • - - - 7013911000 80: Ръчно изработени
  • - - - 7013919000 80: Механично изработени