ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ОТ ОЛОВО.

  • 7801000000 80 (4/0) : Необработено олово
  • 7802000000 80: Отпадъци и отломки от олово
  • 7804000000 80 (4/0) : Плочи, листове, ленти и фолио, от олово; прахове и люспи, от олово
  • 7806000000 80 (2/0) : Други изделия от олово