Други / Омари (Homarus spp.) / Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека.

Nederlands 1

  • - - - - 0306129010 80: Oмари (Homarus americanus), на парчета, топлинно обработени
  • - - - - 0306129091 10: Други
  • - - - - - 0306129091 80: Термично обработени и замразени омари, с черупки
  • - - - - - 0306129099 80: Други