В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 кg.

  • - - - - - 0405101120 80: Масло, старо най-малко шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини не по-малко от 85%, произведено директно от мляко или сметана без употребата съхраняващи материали, по отделен, затворен и непрекъснат процес
  • - - - - - 0405101190 80 (0/2) : Други