Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко.

  • - - - 1516101010 80: От риби и от морски бозайници
  • - - - 1516101090 80: Други