Алуминиев хидроксид / Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав; алуминиев оксид; алуминиев хидроксид.

  • - - 2818300020 80: Алуминиев хидроксид (CAS|RN|21645-51-2) -|в прахообразна форма -|с чистота тегловно 99,5|% или повече -|с точка на разлагане от 263|°C или повече -|с размер на частиците от 4|µm (± 1|µm) -|с общо тегловно съдържание на Na2O не повече от 0,06|%
  • - - 2818300030 80: Алуминиев хидроксид оксид, под формата на бьомит или псевдо-бьомит (CAS|RN|1318-23-6)
  • - - 2818300090 80: Друг