Алуминиев хидроксид / Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав; алуминиев оксид; алуминиев хидроксид.

Deutsch 1

  • - - 2818300020 80: Алуминиев хидроксид (CAS RN 21645-51-2) - в прахообразна форма - с чистота тегловно 99,5 % или повече - с точка на разлагане от 263 °C или повече - с размер на частиците от 4 µm (± 1 µm) - с общо тегловно съдържание на Na2O не повече от 0,06 %
  • - - 2818300030 80: Алуминиев хидроксид оксид, под формата на бьомит или псевдо-бьомит (CAS RN 1318-23-6)
  • - - 2818300090 80: Друг