Оптични влакна, снопове и кабели, от оптични влакна.

  • - - 9001101000 80: Кабели, проводници на образ
  • - - 9001109000 80 (4/0) : Други