Машини и апарати за изпитване на метали.

Deutsch 3 English 2 Français 2

  • - - 9024102000 80: Универсални и за изпитване на опън
  • - - 9024104000 80: За изпитване на твърдост
  • - - 9024108000 80: Други