Други / Органични производни на хидразина или на хидроксиламина.

Deutsch 4 English 15 Français 1

Самостоятелно представено органично съединение…

Самостоятелно представено органично съединение (под формата на прах) с определен химичен състав - органично производно на хидразина, непредставено в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Предназначено е за производство на фармацевтични продукти. Карбидопа монохидрат (Carbidopa monohydrate) с CAS № 38821-49-7.

Химична формула: C10H14N2O4.H2O

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕ ПРИГОДЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Продуктът е самостоятелно представено органично…

Продуктът е самостоятелно представено органично съединение (бяло, прахообразно) с определен химичен състав – органично производно на хидразина.

Молекулната му формула е C10H14N2O4.H2O. Продуктът е субстанция за фармацевтичното производство.

Не е представен в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ