Други / Органични производни на хидразина или на хидроксиламина.

Deutsch 4 English 15 Français 1

Продуктът е самостоятелно представено органично…

Продуктът е самостоятелно представено органично съединение (бяло, прахообразно) с определен химичен състав – органично производно на хидразина.

Молекулната му формула е C10H14N2O4.H2O. Продуктът е субстанция за фармацевтичното производство.

Не е представен в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ