Други / Лактони / Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми.

Čeština 1 Deutsch 12 English 11 Español 1 Français 9 Polski 1 Slovenščina 1

Субстанцията – Simvastatin (CAS № 79902-63-9)…

Субстанцията – Simvastatin (CAS № 79902-63-9) е самостоятелно представено органично съединение (бял прах) с определен химичен състав (хетероциклено съединение, съдържащо само кислороден хетероатом, от групата на лактоните).

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Субстанцията – Spironolactone (CAS № 52-01-7)…

Субстанцията – Spironolactone (CAS № 52-01-7) е самостоятелно представено органично съединение (бял прах) с определен химичен състав (хетероциклено съединение, съдържащо само кислороден хетероатом, от групата на лактоните).

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ