Други / Жлези и други органи за органо-терапевтични цели, в изсушено състояние, дори под формата на прах; екстракти от жлези и други органи или от техните секрети за органо-терапевтични цели; хепарин и неговите соли; други субстанции от човешки или животински произход, приготвени за терапевтични или профилактични цели, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 1

  • - - 3001902000 80: От човешки произход
  • - - 3001909100 10: Други
  • - - - 3001909100 80: Хепарин и неговите соли
  • - - - 3001909800 80: Други