Кокосови орехи / Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени.

Изсушени кокосови стърготини, с млечно бял…

Изсушени кокосови стърготини, с млечно бял цвят. Поставени в опаковки от 25 кг и 200 грама. Използват се за човешка консумация.

Стоката е получена основно чрез изсушаване и раздробяване на вътрешната част на кокосовия орех до получаване на фини стърготини.

Съдържанието на мазнини е между 57 - 73%.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС.

Обяснителните бележки към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките за глава 8 – Общи разпоредби и за позиция 0801.

Номер на:
BGBTIBG9999-2018-000035.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2021-03-20.

Национални ключови думи: КОКОСОВ ОРЕХ ИЗСУШЕН ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ РАЗДРОБЕН ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ

Изсушени кокосови стърготини, с млечно бял…

кокосов орех; изсушен; поставени в опаковки; раздробен; за човешка…

Изсушени кокосови стърготини, с млечно бял цвят. Поставени в опаковки от 25 кг. Използват се за човешка консумация.

Стоката е получена основно чрез изсушаване и раздробяване на вътрешната част на кокосовия орех до получаване на фини стърготини.

Съдържанието на мазнини е между 57 - 73%.

Номер на:
BGBTIBG9999-2018-000036.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2021-03-20.

Национални ключови думи: КОКОСОВ ОРЕХ ИЗСУШЕН ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ РАЗДРОБЕН ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ

Кокосов крем получен от месестата част на…

Кокосов крем получен от месестата част на кокосовия орех, чрез изсушаване и смилане до получаване на гладка, кремообразна маса.

Представен е в опаковки за продажба на дребно – бурканче от 200 грама и е за човешка консумация.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС, забележка 3, буква а) към глава 8 на КН и предвид Обяснителните бележки към КН към глава 8, Общи разпоредби.

Решението за определеното тарифно класиране е съобразено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/803 на Комисията от 8 май 2017 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 316/91 относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура.

Стоката не се класира в посочения в кл. 7 „Предполагаемо класиране“ от заявлението код 2106 90 92 на КН от позиция 2106 „Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде“, тъй като предвид вида и начина на получаване представлява продукт, получен по методите от обхвата на глава 8 на КН.

Номер на:
BGBG/2017/000171.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2020-06-06.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО КОКОСОВ ОРЕХ ИЗСУШЕН КАТО СМЕТАНА СМЛЯН ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ