Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 0801110000 10 (0/3) : Кокосови орехи
  • - - 0801110000 80: Изсушени
  • - - 0801120000 80: С вътрешната черупка (ендокарп)
  • - - 0801190000 80: Други
  • - 0801210000 10: Бразилски орехи
  • - - 0801210000 80: С черупки
  • - - 0801220000 80: Без черупки
  • - 0801310000 10: Кашу
  • - - 0801310000 80: С черупки
  • - - 0801320000 80: Без черупки