Други електрически осветителни тела.

Deutsch 29 English 1 Français 27

  • - - 9405401000 80: Прожектори
  • - - 9405403100 10: Други
  • - - - 9405403100 20: От пластмаси
  • - - - - 9405403100 80: От видовете, работещи с лампи или с тръби с нажежаема жичка
  • - - - - 9405403500 80 (2/0) : От видовете, работещи с луминесцентни тръби
  • - - - - 9405403900 80 (4/0) : Други
  • - - - 9405409100 10 (0/12) : От други материали
  • - - - - 9405409100 80: От видовете, работещи с лампи или с тръби с нажежаема жичка
  • - - - - 9405409500 80: От видовете, работещи с луминесцентни тръби
  • - - - - 9405409900 80 (2/5) : Други