Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пилета 65 %" или представени по друг начин.

Стоката представлява замразени пилета, неразфасовани,…

Стоката представлява замразени пилета, неразфасовани, оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65%”.

Пилетата са с ненапълно вкостенени връх на гръдната кост, бедрената кост и тибия.

Мотиви за класиране: Съгласно правила 1 и 6 от Общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН).

Обяснителни бележки към КН за код 0207 12 90. Резултати от МЛЕ 07_26.9.2012 от 15.10.2012г. изготвена от ЦМЛ.

Номер на:
BGBG/2012/000121.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2018-12-05.

Национални ключови думи: ЗАМРАЗЕН ПИЛЕ

Замразени неразфасовани пилета оскубани,…

Замразени неразфасовани пилета оскубани, изкормени, без глави и без крака, с шийки (като продължение на гръдните прешлени от гръбначния стълб), но без сърца, черен дроб и воденички.

Пилетата са с ненапълно вкостенени връх на гръдната кост, бедрената кост и тибията. Различават от „пилета 65%” и се считат за пилета „представени по друг начин”.

Мотиви за класиране: Съгласно правила 1 и 6 от Общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН).

Обяснителни бележки към КН за код 0207 12 90. Резултати от МЛЕ 01_24.10.2012 от 26.10.2012г. изготвена от ЦМЛ.

Номер на:
BGBG/2012/000116.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2018-11-08.