Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пилета 65 %" или представени по друг начин.

Polski 3

Стоката представлява замразени пилета, неразфасовани,…

Стоката представлява замразени пилета, неразфасовани, оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65%”.

Пилетата са с ненапълно вкостенени връх на гръдната кост, бедрената кост и тибия.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗАМРАЗЕН ПИЛЕ

Замразени неразфасовани пилета оскубани,…

Замразени неразфасовани пилета оскубани, изкормени, без глави и без крака, с шийки (като продължение на гръдните прешлени от гръбначния стълб), но без сърца, черен дроб и воденички.

Пилетата са с ненапълно вкостенени връх на гръдната кост, бедрената кост и тибията. Различават от „пилета 65%” и се считат за пилета „представени по друг начин”.

Начална дата на валидност:
.