На основата на производни на урея, на урацил или на сулфонилурея.

Magyar 2

  • - - - - - 3808932310 80: Хербицид, съдържащ флазасулфурон (ISO) като активна съставка
  • - - - - - 3808932390 80: Други