Основи от хартии за тапети / Хартии и картони, непромазани, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, неперфорирани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от хартиите от № 4801 или 4803; хартии и картони, произведени на отделни листове (ръчно отлята хартия).

  • - - 4802401000 80: Без влакна, получени по механичен способ или на които най-много 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от такива влакна
  • - - 4802409000 80: Други