Други / Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии.

  • - - - - - 0210993910 80: Птиче месо, осолено или в саламура от n!o!||0207
  • - - - - - 0210993990 80: Други