Други / Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в № 2304 или 2305.

Français 1 Nederlands 1 Polski 1

  • - - 2306900500 80: От царевични зародиши
  • - - 2306901100 10: Други
  • - - - 2306901100 20: Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на маслиново масло
  • - - - - 2306901100 80: С тегловно съдържание на маслиново масло, по-малко или равно на 3 %
  • - - - - 2306901900 80: С тегловно съдържание на маслиново масло, по-голямо от 3 %
  • - - - 2306909000 80: Други