По-голямо от 40 % / Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци.

  • - - - - 2303101110 80: Царевичен глутен
  • - - - - 2303101190 80: Други