Полиетилен с относителна плътност, по-малка от 0,94.

Deutsch 1