Отпадъци и отломки / Титан и изделия от титан, включително отпадъците и отломките.

Deutsch 1

  • - - 8108300010 80: Отпадъци и отломки от титан и титанови сплави, с изключение на тези, които съдържат тегловно 1 % или повече, но не повече от 2 % алуминий
  • - - 8108300090 80: Други