Тъкани от отпадъци от копринен дреб.

Deutsch 1

  • - - 5007100010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - 5007100090 80: Други