Отпадъци от тютюн / Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн.

Deutsch 3 Français 7 Nederlands 1 Polski 2 Svenska 8

Стоката представлява раздробен тютюнев материал…

Стоката представлява раздробен тютюнев материал от ферментирали тютюневи листа, с приблизителни размери (ширина/дължина) основно в границите от 1 х 1 мм до 2 х 2 мм – третиран чрез фракциониране и пресяване.

Не се наблюдават онечиствания от органичен и минерален произход. Предвид информацията от Титуляря стоката е представена в опаковки – кашони с тегло от 150 до 220 кг. и подлежи на допълнителни обработки и/или преработки.

Мостри от стоката са запечатани с пломби 0431587 и 0431590.

Начална дата на валидност:
.

Отпадъци от тютюн, под формата на тютюнев…

Отпадъци от тютюн, под формата на тютюнев прах, който се получава при обработката на тютюневите листа и при производството на цигари.

Състои се от много малки по размер частици, с тютюневокафяв цвят и с характерната за тютюна миризма.

Мостра от стоката е запечатана с пластмасова пломба № 0431001.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ТЮТЮН ИЗСУШЕН ОТПАДЪК ОТ ТЮТЮН

Отпадъци от тютюн, които представляват необработени…

Отпадъци от тютюн, които представляват необработени тютюневи жили, отделени при манипулацията на тютюневите листа.

Те са сухи и чупливи, с дължина от 1 mm до 30 mm, с цвят от светлокафяв до тъмнокафяв и с характерната за тютюна миризма.

Мостра от стоката е запечатана с пластмасова пломба № 0431081.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ТЮТЮН ИЗСУШЕН ОТПАДЪК ОТ ТЮТЮН