Неармирано стъкло с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой.

  • - - 7005100500 80: С неотразяващ слой
  • - - 7005102500 10: Друго, с дебелина
  • - - - 7005102500 80: Непревишаваща 3,5 mm
  • - - - 7005103000 80: Превишаваща 3,5 mm, но непревишаваща 4,5 mm
  • - - - 7005108000 80: Превишаваща 4,5 mm