Неразфасовани, пресни или охладени.

  • - - - 0207111000 80: Оскубани, без черва, с глави и крака, наречени "пилета 83 %"
  • - - - 0207113000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пилета 70 %"
  • - - - 0207119000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пилета 65 %" или представени по друг начин