Неразфасовани, пресни или охладени.

  • - - - 0207241000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пуйки|80|%"
  • - - - 0207249000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пуйки|73|%" или представени по друг начин