Неразфасовани, пресни или охладени.

  • - - - 0207412000 80: Оскубани, обезкървени, но неизкормени, с главите и краката, наречени "патици|85|%"
  • - - - 0207413000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "патици|70|%"
  • - - - 0207418000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "патици|63|%" или представени по друг начин