ПАМУК.

 • 5201000000 80 (2/0) : Памук, некардиран, нито пениран
 • 5202000000 80 (4/0) : Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
 • 5203000000 80: Памук, кардиран или пениран
 • 5204000000 80 (4/0) : Шевни конци от памук, дори пригодени за продажба на дребно
 • 5205000000 80 (28/0) : Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно 85% или повече памук, непригодени за продажба на дребно
 • 5206000000 80 (24/0) : Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук, непригодени за продажба на дребно
 • 5207000000 80 (2/0) : Памучни прежди (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно
 • 5208000000 80 (24/0) : Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m$2
 • 5209000000 80 (21/0) : Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече памук, с тегло, превишаващо 200 g/m$2
 • 5210000000 80 (16/0) : Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, непревишаващо 200 g/m$2
 • 5211000000 80 (18/0) : Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200 g/m$2
 • 5212000000 80 (12/0) : Други памучни тъкани