Други / Индикаторни панели с вградени течнокристални индикатори (LCD) или със светоизлъчващи диоди (LED).

  • - - - - 8531209510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8531209590 80: Други