Параболични пружини и техните листове.

  • - - - - 7320101110 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7320101190 80: Други