Млечни пасти за намазване / Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване.

  • - - 0405201000 80 (2/0) : С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39|%, но по-малко от 60|%
  • - - 0405203000 80 (2/0) : С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60|%, но непревишаващо 75|%
  • - - 0405209000 80: С тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 75|%, но по-малко от 80|%