Други / Пектинови материали, пектинати и пектати.

  • - - - 1302209011 10: Съдържащи по-малко от 5 % тегловно добавена захар
  • - - - - 1302209011 80: Пектати
  • - - - - 1302209020 80: Други
  • - - - 1302209061 10: Съдържащи 5 % или повече тегловно добавена захар
  • - - - - 1302209061 20: съдържащи като нетно тегло 65 % или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99
  • - - - - - 1302209061 80: Пектати
  • - - - - - 1302209069 80: Други
  • - - - - 1302209091 10: Други
  • - - - - - 1302209091 80: Пектати
  • - - - - - 1302209099 80: Други