Други / Шлаки, пепели и остатъци (различни от получените при производството на чугун, желязо или стомана), съдържащи метали, арсен или техни съединения.

  • - - - 2620991000 80: Съдържащи главно никел
  • - - - 2620992000 80: Съдържащи главно ниобий или тантал
  • - - - 2620994000 80: Съдържащи главно калай
  • - - - 2620996000 80: Съдържащи главно титан
  • - - - 2620999500 80: Други