Перки от акула / Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека.

  • - - - 0305710010 80: Пушени
  • - - - 0305710090 80: Други