Други плаки и филми, на които поне едната страна е с размер над 255 mm.

Čeština 6 Deutsch 5 Nederlands 1 Polski 1 Română 1

  • - - 3701300020 80: Светлочувствителна плака, състояща се от фотополимерен слой върху полиестерно фолио с обща дебелина над 0,43 mm, но не повече от 3,18 mm
  • - - 3701300030 80: Плака за релефен печат, от видовете използвани за печатане върху вестникарска хартия, състояща се от метална основа, покрита с фотополимерен слой с дебелина 0,15 mm или повече, но непревишаваща 0,8 mm, непокрита с отделящ се защитен лист с обща дебелина, непревишаваща 1 mm
  • - - 3701300090 80: Други