От пластмаси / Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи постоянно фиксиран светлинен източник, и техните части, неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 3 Deutsch 3 Français 1 Português 1

  • - - - 9405920010 80: Части за артикулите от n!o!$  9405 10 или 9405 60, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 9405920090 80 (0/9) : Други