От продукти на присъединителна полимеризация.

  • - - - 3916905010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3916905090 80: Други