От други пластмаси / Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне.

Dansk 1 Deutsch 4 Français 2

  • - - - 3923291000 80: От поли(винилхлорид)
  • - - - 3923299000 80 (0/1) : Други