От други пластмаси / Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер на напречния разрез превишава 1 mm (моновлакна), пръчки, прътове и профили, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин.

  • - - 3916901000 80 (2/0) : От продукти на кондензационна полимеризация или на полимеризация чрез прегрупиране, дори химически модифицирани
  • - - 3916905000 80 (2/0) : От продукти на присъединителна полимеризация
  • - - 3916909000 80: Други