Платове, наречени "с дълъг влас".

  • - - 6001100010 80: От синтетични влакна
  • - - 6001100020 80: От вълна или от фини животински косми, от памук или от изкуствени влакна
  • - - 6001100090 80: Други