Осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за галониране), различни от тези от № 6001 до 6004.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 6005210000 10: От памук
 • - - 6005210000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 6005220000 80: Обагрени
 • - - 6005230000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 6005240000 80: Печатани
 • - 6005350000 10: От синтетични влакна
 • - - 6005350000 80: Платове, упоменати в забележка 1 към подпозициите от настоящата глава
 • - - 6005360000 80: Други, неизбелени или избелени
 • - - 6005370000 80: Други, обагрени
 • - - 6005380000 80: Други, от прежди с различни цветове
 • - - 6005390000 80: Други, печатани
 • - 6005410000 10: От изкуствени влакна
 • - - 6005410000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 6005420000 80: Обагрени
 • - - 6005430000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 6005440000 80: Печатани
 • - 6005900000 80 (2/0) : Други