Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 6108110000 10: Комбинезони и фусти
 • - - 6108110000 80: От синтетични или от изкуствени влакна
 • - - 6108190000 80: От други текстилни материали
 • - 6108210000 10: Пликчета и други долни гащи
 • - - 6108210000 80: От памук
 • - - 6108220000 80: От синтетични или от изкуствени влакна
 • - - 6108290000 80: От други текстилни материали
 • - 6108310000 10: Нощници и пижами
 • - - 6108310000 80: От памук
 • - - 6108320000 80: От синтетични или от изкуствени влакна
 • - - 6108390000 80: От други текстилни материали
 • - 6108910000 10: Други
 • - - 6108910000 80: От памук
 • - - 6108920000 80: От синтетични или от изкуствени влакна
 • - - 6108990000 80 (2/0) : От други текстилни материали